Unit Perkhidmatan Bimbingan & Kaunseling

Sesi Kaunseling Individu & Kelompok

Menyediakan perkhidmatan sesi kaunseling individu dan kelompok untuk para pelajar, guru dan staff

Program-program UPBK

Menguruskan program-program yang berkaitan dengan jatidiri, pembentukan sahsiah diri, kepimpinan, perkemangan kerjaya dan kemahiran-kemahiran yang diperlukan pelajar pada masa akan datang.

Bantuan Kewangan

Menguruskan bantuan kewangan yang disediakan kepada pelajar yang layak mengikut kriteria yang ditetapkan oleh pihak Bahagian Pendidikan dan Menengah MARA. Antara bantuan kewangan yang disediakan adalah Bantuan Kewangan MARA (terdiri daripada wang caruman dan wang saku) dan Bantuan Kewangan BUDI.

Slot Bintang

Perjumpaan Kanuselor bersama dengan pelajar 2 minggu sekali bagi memberi ruang kepada pelajar mengetahui maklumat-maklumat yang berkaitan dengan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling.

Tanya Kaunselor anda

untuk Sebarang pertanyaan dan maklum balas